เซนเซอร์จับอุณหภูมิ - อะนาล็อกและดิจิตอลเอาต์พุต

Manufacturer Part Number Manufacturer Description Quantity Available Unit Price Order
DLP-UT1 DLP Design Inc. SENSOR DIGITAL 0C-70C 2061
10: $11.83025