อุปกรณ์คอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไปแป้นพิมพ์อุปกรณ์เมาส์สแกนเนอร์และอุปกรณ์ป้อนข้อมูลอื่น ๆ ;